تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - تنهایی من ...
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
تنهایی من ...
من با تنهایی دنیایی دارم
با تاریکی
با ازدهام کلمات درون ذهنم
وبا خودکاری که هیچ وقت
به دلخواه من روی کاغذ نمی رقصید
به پنجره می نگرم
به ستارگان که فانوس به دست
در آسمان قدم می زنند
و به ماه مقرورانه میدرخشد
(شاید فراموش کرده مدیون سخاوت خورشید است )
به فرشته گانی که گویا منتظر
کسی از زمین اند
مسافری که به پایان سفر رسیده
من با تاریکی دنیایی دارم
من با تاریکی ....

این مطلب توسط بادل  روز سه شنبه 9 اسفند 1390 در ساعت 05:53 ق.ظ نوشته شد | نظرات()