تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - بـــذار بـــــاور کـــنم...
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
بـــذار بـــــاور کـــنم...
بـــذار بـــــاور کـــنم تنــــهای تنـــهام
نمی خوام با کسی غیر از تو باشم
می خوام از خوابی که لحظش یه ساله
بـــرای دیـــدن روی تــــو بـاشـــم
اگـه تـــــو بــاشــــی و دنیـــا نـباشــــه
می شه با تو هم دنیا رو حس کرد
همــــــــه دنیا بیــــاد و تــــــو نباشــی
دلــم دق مــی کنه با این هـــمه درد
تمــــوم زندگیــم رو زیــرو رو کـــــن
که بی تو دلخوشی هــام هــم گناهــه
خـــودت بـــاش و منـــو دیونــگی هام
فقط با تـــو دل مـــن رو به راهــــه
بـــــذار باور کنــــم اینـــو که بــا عشق
حقیقــت مــی شــه تو افســانه باشـــه
مــی شــه افســانه هــا رو زنــدگی کرد
اگه حـــق بــا منـــه دیـــوانه بــاشــه

این مطلب توسط بادل  روز سه شنبه 6 دی 1390 در ساعت 04:27 ب.ظ نوشته شد | نظرات()