تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - دلم پر درده
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
دلم پر درده

خدایا به معنی واقعی خسته ام خسته از همه چیز ، خدایا احساسم را بخوان ، خدایا دلم پر است

از دلتنگی ، خدایا دل سردم ،خدایا هر چه زودتر مرا در کنارت بخوان و مرگ را برایم                    

هدیه کن ، خدایا  خسته ام خسته ، از همه چیز و از همه  کس .

خدایا حداقل تو  به ناله ام گوش کن ، خدایا ای تنها پناه دلتنگی ام کمکم کن چندین وقت است            

از همه دل سردم می خواهم تنها باشم و زار زار فقط گریه کنم ، چند وقتی                                     

ست احساس میکنم  همه مرا فراموش کرده اند حتی تو ، تو هم مرا از یاد برده ای چونانكه بنده ای به این نام نداری ، خدایا  می خواهم خودم را در وجودم حبس کنم ، و از تو می خواهم  امروز                

اخرین روز از  زندگی ام  باشد ، عاجزانه  می خواهم  مرا نزد خود بخوانی تا برای همیشه             

آرامش یابم خدایا زندگی را دیگر نمی خواهم .

 خدایا مرگم را به من ارزانی کن
این مطلب توسط بادل  روز سه شنبه 8 آذر 1390 در ساعت 03:33 ب.ظ نوشته شد | نظرات()