تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - عشـــــــــق من!
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
عشـــــــــق من!

                   

روزی ک

ــه عشق وارد قلبـــم شد

اورا نشنـــاخــــتم

مدتی طول کشــــید تابااواشــــنا شدم

از اوخوشــــم آمده بــــود

خواهستــــم به او بگــویم

برای همیــــشه در خانه قـــلب من بمان

اما قــــبل ازاین که مــــن به او بگویم

به من گفـــت امده ام برای همیـــشه اینجا بمانم

                     

               


این مطلب توسط سمرا  روز پنجشنبه 21 مهر 1390 در ساعت 03:41 ق.ظ نوشته شد | نظرات()