تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - عشقs.s
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
عشقs.s

درخت ها با زمین

                   زمین با درختان

                               پرندگان با درخت ها

                                                   ودرختان با پرندگان

                               زمیـــــن و آسمــــــــان

                  وآسمان با زمین عشق می ورزد

تمام حیاط در دریای بی انتهای عشق موج می زند

بگذار عشق پرستش تو باشد

                 عشق یک ضرورت است

                                تنها غذای روح

                                         جسم با غذا دوام می یابد

وروح تنهابا عشق زنده می ماند

              عشق دروازه ملکوت

                          عشق را در دلت نگه دار

                                       زندگی بدون عشق

همچون باغ بدون آففتاب است که گلهادرآن مرده اند...!!!


این مطلب توسط سمرا  روز دوشنبه 24 مرداد 1390 در ساعت 07:31 ب.ظ نوشته شد | نظرات()