تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - تنهـایى
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
تنهـایى
تقدیم به بـــــــهـــــتـــــــریــــــــنـــــــم آن زمان که عشقی نبود تنهایی را یافتم  تقدیم به بـــــــهـــــتـــــــریــــــــنـــــــم
  تقدیم به بـــــــهـــــتـــــــریــــــــنـــــــم دیدم که وسعت تنهایی کوچک است  تقدیم به بـــــــهـــــتـــــــریــــــــنـــــــم
 
 
تقدیم به بـــــــهـــــتـــــــریــــــــنـــــــمولی عمق آن زیاد...!  تقدیم به بـــــــهـــــتـــــــریــــــــنـــــــم
 
 
تقدیم به بـــــــهـــــتـــــــریــــــــنـــــــماز این تنهایی شاید بتوان عشقی یافت  تقدیم به بـــــــهـــــتـــــــریــــــــنـــــــم
  تقدیم به بـــــــهـــــتـــــــریــــــــنـــــــم ولی افسوس که آخر این عشق نیز  تقدیم به بـــــــهـــــتـــــــریــــــــنـــــــم
  تقدیم به بـــــــهـــــتـــــــریــــــــنـــــــم تنهایی است تنهایی...!  تقدیم به بـــــــهـــــتـــــــریــــــــنـــــــم

               

            
این مطلب توسط تنها  روز سه شنبه 18 مرداد 1390 در ساعت 05:03 ق.ظ نوشته شد | نظرات()