تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - بغض تنهایی
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
بغض تنهایی

 

تنهاییم اصیل است ...واصالتم به جغدهای آواره شهر سوختگان می رسدتنهایی مرا تو درک نخواهی کردسایه ام بر روی هیچ دیواری نیستانزوای من اصیل است و بی سایه ...ناله های مرا از دورترین گوشه ی دنیا گوش کنناله هایم تلخ استپر از تنهایی ...بغض تنهایی من را تو نخواهی فهمیدمن سراپا بغضم ...هیچکس را فراموش نکردماما خود فراموش شدم...


این مطلب توسط گل  روز چهارشنبه 12 مرداد 1390 در ساعت 09:08 ب.ظ نوشته شد | نظرات()