تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - سکوت میکنم و اه میکشم....
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
سکوت میکنم و اه میکشم....
سکوتی میکنم تلخ تر از مردن برای


ارزوهایی که بود و حالا ...

نیست..


خیالهایی که بود و حالا

نیست..

امیدهایی که بود و حالا

نیست..

اه میکشم فراتر از درد زخم باز شده برای

رنج هایی که میکشم و

می خندم...

خیانت هایی که میبینم و

می گذرم...

ظلمهایی که در حقم میشودو


تحمل میکنم......


این مطلب توسط گل  روز دوشنبه 27 تیر 1390 در ساعت 03:42 ب.ظ نوشته شد | نظرات()