تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - خدایا
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
خدایا

  اشک دگر جوابگوی تنهایی هایم نیست

  من چگونه سر کنم لحظه های بی تو بودن را

  وقتی تیک تاک ساعت

               جای خالی ات را برسرم می کوبد

  خدایاتو دیگر چرا؟

  خدای من تودیگرچراجوابم رانمیدهی؟

  تونیزمرا رد کنی من چه کنم؟

  درددلتنگی سینه ام رامی فشارد

                           نفسم راحبس میکند...

                          خدایادریاب مرا!!!

 


این مطلب توسط سمرا  روز پنجشنبه 23 تیر 1390 در ساعت 01:29 ب.ظ نوشته شد | نظرات()