تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - تو می آیی
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
تو می آیی

  تو می آیی،این را باور دارم

  تومی آیی ودرختان خشکیده قلبم

  با استشمام عطر تنت سربه فلک می کشند

  تومی آیی،آری امدنت را قلبم گواهی میدهد

  تو می آیی باز،زیر ترنم باران نوای عاشقانه سر می دهی

  ومن دل شاد ازآمدنت برزمین بند نمی مانم

  با تو به آسمان میرسم

                               به عشق

                                           به شکوه

                                                    به مهربانی

                                         تو می آیی این را باوردارم...


این مطلب توسط سمرا  روز دوشنبه 20 تیر 1390 در ساعت 11:28 ب.ظ نوشته شد | نظرات()