تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - چرا.....
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
چرا.....
چرا دیگر کسی قلبی ندارد

چرا لب ها همیشه غصه دارد

چرا دیگر کسی در فکر گل نیست

چرا دیگر ندارد دفترم بیست

چرا چشمان مادر اشک بار است

چرا سر های عاشق روی دار است

چرا درها به روی عشق بستس

چرا اواز بلبل باز خستس

چرا دریای دل خشکیده بازم

چرا پاسخ ندارد پس نیازم

چرا پس مهر ها را خاک کردند

چرا عشق دلم را پاک کردند

چرا پس باغ ها بی لاله هستند

چرا پس اشک ها با ناله هستند

چرا پس ارزو ها مانده بر دل

چرا در های دل را کرده اند
گل

چرا سنگین شده داغ دل ما

چرا در آخر هر عشق اما

چرا چشمان ما دنبال رویاست

چرا پس راستی پنهان ز.....دنیاست

چرا با غصه دل ها اشنایند

چرا هنگام مشکل با خدایند

چرا اطراف ما دیوار سنگیست

چرا پس قلب کودک نرم و رنگیست

چرا از مهر و خوبی ها نگوییم

چرا
گل های نفرت را ببوییم

چرا ما بر کلاغان خرده گیریم

چرا با دیدن اهو بمیریم

چرا در دوستی ساز غرور است

چرا خالی زشادی و سرور است

چرا باید به غم عادت کنیم زود

چرا پس قطره اشکامان شود رود

چرا باید به هر سازی برقصیم

چرا از ظلمت شب ها بترسیم

چرا دل ها که عاشق شد بخندیم

چرا حالا به شادی در ببندیم

چرا رسم زمانه بی وفاییست

چرا پس خانه ها از عشق خالیست

چرا بر روی گل ها غم بپاشیم

چرا در هر زمان با هم نباشیم....


موضوع :  شعر های زیبا و مفید ، این مطلب توسط گل  روز پنجشنبه 9 تیر 1390 در ساعت 03:54 ق.ظ نوشته شد | نظرات()
نمایش نظرات 1 تا 30