تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - صبح بهار....
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
صبح بهار....
می شود خواب تو کابوس
می شوم رویای خوابت
ای که بی تو سرد خورشید
می شوم گرمای روحت
ای که بی تو ماه بی تاب
می شوم مهتاب شامت
ای که بی تو ستاره بی نور
می شوم نور شبانت
ای که بی تو نور تاریک
می شوم فانوس راهت
ای که بی تو راه دشوار
می شوم من رهنمایت
.
.
.
می شوی از خواب بیدار
می شوم صبح بهارت....


موضوع :  شعر های زیبا و مفید ، این مطلب توسط گل  روز دوشنبه 6 تیر 1390 در ساعت 07:27 ب.ظ نوشته شد | نظرات()