تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - دلم برایت تنگ است
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
دلم برایت تنگ است

   دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت رابه مهمانی گلهای

   باغ می آورد

   وگیسوان بلندش رابه بادها می داد

   ودست های سپیدش رابه آب می بخشد!

   دلم برای کسی تنگ است که چشم های قشنگش رابه عمق آبی  

   دریا واژگون میدوخت

   وشعرهای خوشی چون پرندگان می خواند.

   دلم برای کسی تنگ است که همچون کودکی معصوم

   دلش  برای دلم می سوخت...

   واوستاره ای بی فروغ من بود که خودش را از درخشش محروم 

   کرد

  دلم برایش تنگ است!!!


این مطلب توسط سمرا  روز پنجشنبه 2 تیر 1390 در ساعت 07:02 ب.ظ نوشته شد | نظرات()