تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - زیباترین سلام
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
زیباترین سلام

      زیباترین سلام رابرروی باطراوت ترین 

      گلبرگ شقایق

     باقلمی ازاستخوان وجودم،وباجوهری ازخون

     رگهایم برایت مینویسم

      وبربال پرستوهای عاشق میگذارم تاازشهر

      دلباخته ی قلبم عبور کند

      وبه توبرسد شایدکه پزیرا باشی!

      ببین این زخمهای جانکاهی است که بادست 

      زندگی بردلم نشسته

      بادیدگان نافذت بدرون دلم بنگر،ببین این 

      زخمهای گوارائی  است

                    که دست عشق برآن نهاده...


این مطلب توسط سمرا  روز پنجشنبه 2 تیر 1390 در ساعت 06:40 ب.ظ نوشته شد | نظرات()