تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - تنها
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
تنها

 

     بازتنهاشدم دراین زندان غریب اواره

           بازتنهاشدم واسیر

 همچون مروارید که دراین نیمه صدف زندانیست

           بازتنهاشدم

                         تنهای تنها

                                         بازتنهاشدم!

     بدون هیچ همدم وغمخواری!

                   بازتنها شدم،بدون هیچ یارویاوری...

      ای غریبه بارفتنت،بازتنهاشدم

                                   تنهای تنها...!!!


این مطلب توسط سمرا  روز سه شنبه 31 خرداد 1390 در ساعت 08:02 ب.ظ نوشته شد | نظرات()