تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - انسان
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
انسان

http://files.myopera.com/bestfoto/albums/734952/eshgh-4.bestfoto.jpg

قصه ی برگ وباد،قصه ی رازونیاز،قصه ی عشق،سرافراز

چون همیشه بادمی آید وبرگ هاراباخودمی برد اما دراصل نه خواسته ی باد بود ونه خواسته ی برگ!

همه چیزروی این زمین عجیب است.

حتی خودانسان بودن ازهمه عجیب تراست

واقعاجای تعجب است ازموجودی بسیار ریزکه باچشم دیده نمی شود بعدازنه ماه به دنیا می آید

وصدای گریه ی اوهمه جارافرامی گیردوانگار می خواهدبگوید؛

ای زمین من هستم!

من انسان هستم!

مثل همه ی انسان ها آمدم تاتورادوست بدارم وبسازم همه چیزرا!!!
موضوع :  شعر های زیبا و مفید ، این مطلب توسط سمرا  روز سه شنبه 31 خرداد 1390 در ساعت 09:12 ق.ظ نوشته شد | نظرات()