تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - اى كاش
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
اى كاش

ای کاش میشد بدانم چشمهایت به کدامین افق نظاره

گر است.
این مطلب توسط مهدخت  روز پنجشنبه 12 خرداد 1390 در ساعت 07:45 ب.ظ نوشته شد | نظرات()