تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - ماجرای آرامش
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.
ماجرای آرامش

ماجرای آرامش  !


پادشاهی جایزه ای برای هنرمندی گذاشت که بتواند به بهترین شکل، آرامش را به تصویر بکشد. نقاشان بسیاری آثار خود را به قصر پادشاه فرستادند. این آثارتابلوها و تصاویری بود از جنگل به هنگام غروب، رودهای آرام، کودکانی که در خاک می دویدند، رنگین کمان در آسمان، قطرات شبنم بر گلبرگ و پادشاه تمام تابلوها را بررسی کرد اما فقط  دو اثر را انتخاب کرد. ...

اولی، تصویر دریاچه آرامی بود که کوه های عظیم، آسمان آبی را در خود منعکس کرده بود و در جای جایش می شد ابرهای کوچک و سفید را دید و اگر دقیق نگاه می کردند، در گوشه چپ دریاچه، خانه کوچکی قرار داشت که پنجره اش باز بود و دود از دودکش آن بر می خاست که نشان می داد شام گرم و نرمی آماده است   تصویر دوم هم کوه ها را نمایش می داد. اما کوه ها ناهموار بودند، قله ها تیز و دندانه ای بود آســمان بالای کوه ها به طور بی رحــمانه ای تاریک  و ابرها آبستــن آذرخــش، تگرگ و باران سیل آسا بوداین تابلو هیچ هماهنگی با تابلوی اولی نداشت اما وقتی همه با دقت به تابلو نگاه کردند، در بریدگی صخره ای شوم، لانه  پرنده ای را دیدند که در میان غرش وحشیانه طوفان، جوجه گنجشکی آرام درآن نشسته بود.


پادشاه درباریان را جمع کرد و اعلام داشت که برنده جایزه بهترین تصویر آرامش، تابلوی دوم است و بعد توضیح داد: 


آرامش آن چیزی نیست که در مکانی بی سروصدا، بی مشکل و بدون کار سخت یافت شود. آرامش آن چیزی است که می گذارد در میان شرایط سخت بمانی و آرام باشی

 موضوع :  گوناگون ، این مطلب توسط بادل  روز پنجشنبه 12 خرداد 1390 در ساعت 02:55 ق.ظ نوشته شد | نظرات()